مهندس : مجتبی رضوانی

پروژه کویر سبز ایران  

Home
About us
Documents & Research

Photos

Books & Journals
Maps & Directions
News
Contact us
Leave Your Comments

اخبار جهانی انرژی-World News Energy

نقشه - Google Map
نقشه - MyGeoPosition
آموزشکده کویر سبز-Online Education 

The largest irrigation Project in the world

Bringing Water To The Deserts Of Iran

مقدمه ای بر کویر سبز ایران

بنام خرد وهستی:

طرحی غیر انتفاعی- غیر سیاسی فقط برای عاشقان عمران و آبادانی ایران

مطالبی را که در پیش رو دارید مقدمه ای بر طرح کویر سبز ایران است. این طرح غیر انتفاعی وغیر سیاسی در بر گیرنده تمام اقشار جامعه ایرانی وایران دوستانی است که بفکر عمران و آبادانی ایران میباشند.

با ما از طرح کویر سبز سخن بگوئید ما در عین احترام وارزش برای افکار وعقاید ویا ایده لوژی شما از مباحث سیاسی در این طرح دوری میجوئیم.مسئولین طرح هیچکس را بخاطر افکار و یا اندیشه او نفی نمیکنند ولی حفظ حرمت و احترام متقابل در چهار چوب مقررات طرح را نیز بر همگان لازم میدانند.

نخست جای دارد در برابر بزرگان و پیشروان علم کویر شناسی ایران زمین  جناب آقای دکتر محمد درویش و پروفسور حسین کردانی و سایر عزیزانی  که باعث شناخت بیشتر ما از این خطه فراموش شده ایران گردیدند سر تعظیم و تکریم فرود آوریم.چه آنکه این عزیزان با تحقیقات خود بار بس سنگینی را از دوش ما رهروان تازه نفس وادی کویر ها بر داشتند.این عزیزان  با عمری تحقیق و تفحص  صاحبان اصلی کویر ها میباشند.برازنده است خطه ای از کویر ها را بنام آنان نامگذاری کنیم و سپاس خود را ولو بسیار ناچیز به این صادقان پوینده و جستجوگران پژوهنده نثار نمائیم. در سرگذشت پرقسور کردانی چنین آمده هنگامیکه این کویر زاده جوان جهت تکمیل مطالعات خود عازم آلمان بود یک تن خاک کویر را برای تجزیه و آنالیز با خود به آلمان برد ودر مورد آنها ده ها مقاله علمی ارائه دادند. شاید هیچ یک از ما تاکنون هیچ اطلاعی از تحقیقات بسیط  ایشان در مورد کویر ها نداشته باشیم و حتی نامی از ایشان نشنیده باشیم. اکنون که دایره  المعارف " ایرانیکا " مشغول به نوشتن حرف " ک" میباشد جا دارد صفحاتی را به این خدمتگذار صدیق و لایق کویر اختصاص دهد. وذره ای از مهر و محبت اورا باین خطه از سر زمین  ادا کند.عزیزان گفتنی بسیار و مجال کوتاه .گویند در افسانه ها آمده فرهاد کوه تراش از شدت عشق به شیرین شب و روز کوه بیستون را میتراشید تا آنرا به طاقبستان  متصل کرد و از این راه هر صبحگاه شیر را به بارگان شیرین تقدیم میکرد.اکنون نواد ه گان " کویر تراش "  او بر آنند تا آبهای نیل گون خلیج همیشه فارس را به داخل کویر های مرکزی ایران سرازیر کنند و در شوره زار های آن گل وگندم و عمران و آبادانی بیافرینند..

در دوران شاه و شیخ سخن از ساخت چنین آبراهی بسیار بمیان آمده.فرح پهلوی وبعدها آقای هاشمی رفسنجانی  در مراسم گوناگون به ساخت چنین آبراهی اشاره وبسنده کرده اند حتی برخی قدمی پیشتر نهادند و صحبت از ساخت آبراه دریائی نمودند که دریای مازندران را به خلیج فارس متصل میکند که البته بعلت وجود کوه های متعدد و سلسله جبال البرز ساخت آن در ان خطه بسیار دشوار و معلوم نیست با چه استدلالی بیان شده

محققان کشور با دستی خالی و مغزی پر از ایده ره بجائی نبردند زیرا این سخنان همچون حبابی در هوا با وزیدن نسیمی ناپدید شدند

طرح کویر سبز زمانی در مغز من قوت گرفت که در یک مسابقه اتومبیل رانی " رالی  دور کویر " در دیماه 1368 از نزدیک کویر را لمس و به عظمت و امکانات بالقوه آن پی بردم . این طرح سالیان دراز افکارم را بخود مشغول واغلب این طرح را با دوستان و همفکرانم در میان میگذاشتم و گاه بدون شنیدن پاسخی نگاه منفی را در چهره آنان میخواندم.کسی میگفت شن و ماسه کویر آبراه میبلعد و دیگری استدلال میکرد این همه آب از کجا باید سرازیر  شود. آنان که سر در کتاب داشتند با انداختن چرتکه میفرمودند بودجه یک سال مملکت را صرف ساخت آبراهی در کویر کنیم.علم اقتصاد چنین طرحی را رد میکند.تمام این افاضات همچون تیری دردناک بر قلبم فرو میرفت و دم بر نمی آوردم. تا آنکه تصمیم گرفتم  خودم شخصا و بتنهائی در حد توان مطالعات اولیه راا نجام دهم با نبودن انترنت و عدم دسترسی به منابع مفید راه دشوار را بر خود خویش هموار نمودم و در حد توان جوانب مختلف طرح را بررسی نمودم.اکنون که فرصت کافی و امکانات بیشتری دارم در صدد تکمیل مطالعات علمی و اجرای جدی آن با کمک هموطنان بخصوص قشر جوان و دانشجو و متخصصین ایرانی هستم

کسی آشنا با تاریخ میگفت با بدست آمدن لوح هائی گلی در اطراف کانال سوئز "داریوش کبیر " در حمله به مصر و ضمیمه ساختن آن بخاک پارس دستور حفر ترعه سوئز که اکنون " کانال سوئز" نامیده میشودصادر نمود. امروزه  این آبراه بزرگ  یکی از مراکزمهم استراتیژیتیکی جهان محسوب ومنیع مهم اقتصادی برای کسب درآمد ملی مصر میباشد. اگر در 2200 سال پیس با بیل و کلنگ و چنگ و دندان آن ابراه را ساختند امروزه با امکاناتی نظیر انواع بلدوزور ها و کانال کشها و ماهواره های عکسبرداری و بیشترین امکانات علمی و تکنولژیتیکی در حالیکه کشور در خطر بی آبی و خشکسالی قرار دارد  چرا  نه چرا نه؟؟ ....در پایان جا دارد از زحمات مهندس حسن صدیقی مدیر کامپیتوتری طرح کویر سبز ایران تشکر کنم

 با تقدیم احترام: مهندس مجتبی رضوانی

بنیانگذار و مدیر پروژه طرح کویر سبز

                                                                                        : خدمتگزاران طرح کویر سبز ایران

 

آقای محمود خمسی : مدیر امور مالی

آقای میر محسن هاشمی :مدیر روابط عمومی

آقای هرمز چمن آرا مدیر روابط بین الملل

مهندس مجتبی رضوانی بنیانگذار و مدیر تحقیقاتی پروژه

 

Number of online users